Zápisy do Mateřské školy Třebíz v měsíci květnu 2020

Do MŠ Třebíz od září 2020 byly přijaty všechny děti, které podaly žádost o přijetí

Budeme ještě přijímat max 6 dětí

 

Mateřská škola Třebíz

Vítáme Vás na stránkách mateřské školy Třebíz.

Jsme jednotřídní mateřská škola, která se nachází na konci obce u nepříliš frekventované komunikace. Okolí školky a Třebíz samotný nabízí ve svém blízkém okolí lesy, náves se skanzenem, rybníček, přírodní lokalitu pod skalou a další.
Máme možnost chodit do polí, sledovat hospodářská zvířata a život v okolí (všeho rádi plně využíváme).                                                              
MŠ je účelová budova. Má dvě místnosti. Menší místnost je využívána jako herna, zde mají děti kuchyňský koutek, obývací koutek, koberec na kterém si hrají se stavebnicemi a dva stolky k výtvarnému a pracovnímu využití. Větší místnost je využita jako jídelna, je zde prostor na cvičení, pracovní stolky pro předškoláky, dopravní koberec, koutek s plyšáky a polštářky, kde mohou děti v průběhu dne relaxovat. Po obědě je tato místnost využívána jako lehárna.
Zřizovatel: Obec Třebíz

Zaměřujeme se na řečovou výchovu z důvodu vzdělání v logopedii a na individuální práci s předškoláky. 

Novinky

 

smile

 

 

Kroužek Anglického jazyka v naší MŠ

v naší školce probíhá kroužek s výukou anglického jazyka pro děti mateřských škol, tato výuka probíhá vždy v úterý a čtvrtek od 8,00 hodin pod vedením Mgr. Terezie Rulíškové  a Ivety Horákové . Tento kroužek je pro děti naší MŠ zdarma.

O pokrocích Vás budeme informovat na nástěnkách v MŠ a pomocí emailů. 

 

Kroužek Předškolák 

Každý den v ranních hodinách při příchodu dětí probíhá také kroužek předškolák, kde se zaměřujeme na rozvíjení dovedností předškoláků. Jedná se o individuální práci s jednotlivými dětmi, zaměřenou na rozvoj grafomotoriky, rozumových a ostatních dovedností potřebných pro vstup do ZŠ. Tento kroužek je veden zdarma Mgr. Terezií Rulíškovou a Ivetou Horákovou. O pokrocích jednotlivých dětí budete pravidelně informováni.

Tvořivá odpoledne ve školce (momentálně z hygienických důvodů odloženo)

Vždy jednou měsíčně se sejdeme společně s dětmi a jejich rodinami u nás ve školce. Budeme se snažit o společnou práci i zábavu. Vyrobíme si draky, dráčky, vyřežeme dýně, vytvoříme vánoční, zimní, jarní  i velikonoční výrobky, zaměříme se na výrobu z přírodnin. Rádi bychom touto cestou vytvořili výrobky na dětský jarmark, který se bude konat dvakrát ročně. Za finance získané touto cestou, si děti společně s rodiči vyberou to co budou sami chtít....

 

 

 

 

 

 

smile