Zápisy 2020/2021

 

 

 

Zápis dětí

 

do mateřské školy Třebíz

 

 na školní rok 2020/2021

 

 

se koná ve dnech od  2 do 16 května 2020,

 

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

 

z důvodu mimořádných opatření vlády

 

 

Pro zápis (podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ) zákonný zástupce dodá:

 

 1. Rodný list dítěte  (kopie)      

2. Občanský průkaz zákonného zástupce (kopie)

3. Doložení řádného očkování dítěte (potvrzení lékaře, nebo pokud toto nelze tak kopii očkovacího průkazu dítěte a prohlášení že je dítě řádně očkované) 

 

Podklady k zápisům lze poslat:

 

1. poštou

 

2. vhodit do schránky MŠ Třebíz

 

3. datovou schránkou

 

4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)

 

5. osobní podání – po telefonické domluvě (tel.: 737 606 436 Rulíšková)    

Ve složce zápisy si lze stáhnout dokumenty k vyplnění.

Moc děkujeme a budeme se velmi těšit.

smile                                                     

 

 

 

Mateřská škola Třebíz

Vítáme Vás na stránkách mateřské školy Třebíz.

Jsme jednotřídní mateřská škola, která se nachází na konci obce u nepříliš frekventované komunikace. Okolí školky a Třebíz samotný nabízí ve svém blízkém okolí lesy, náves se skanzenem, rybníček, přírodní lokalitu pod skalou a další.
Máme možnost chodit do polí, sledovat hospodářská zvířata a život v okolí (všeho rádi plně využíváme).                                                              
MŠ je účelová budova. Má dvě místnosti. Menší místnost je využívána jako herna, zde mají děti kuchyňský koutek, obývací koutek, koberec na kterém si hrají se stavebnicemi a dva stolky k výtvarnému a pracovnímu využití. Větší místnost je využita jako jídelna, je zde prostor na cvičení, pracovní stolky pro předškoláky, dopravní koberec, koutek s plyšáky a polštářky, kde mohou děti v průběhu dne relaxovat. Po obědě je tato místnost využívána jako lehárna.
Zřizovatel: Obec Třebíz

Zaměřujeme se na řečovou výchovu z důvodu vzdělání v logopedii a na individuální práci s předškoláky. 

Novinky

 

smile

 

 

Kroužek Anglického jazyka v naší MŠ

v naší školce probíhá kroužek s výukou anglického jazyka pro děti mateřských škol, tato výuka probíhá vždy v úterý a čtvrtek od 8,00 hodin pod vedením Mgr. Terezie Rulíškové  a Ivety Horákové . Tento kroužek je pro děti naší MŠ zdarma.

O pokrocích Vás budeme informovat na nástěnkách v MŠ a pomocí emailů. 

 

Kroužek Předškolák 

Každý den v ranních hodinách při příchodu dětí probíhá také kroužek předškolák, kde se zaměřujeme na rozvíjení dovedností předškoláků. Jedná se o individuální práci s jednotlivými dětmi, zaměřenou na rozvoj grafomotoriky, rozumových a ostatních dovedností potřebných pro vstup do ZŠ. Tento kroužek je veden zdarma Mgr. Terezií Rulíškovou a Ivetou Horákovou. O pokrocích jednotlivých dětí budete pravidelně informováni.

Tvořivá odpoledne ve školce

Vždy jednou měsíčně se sejdeme společně s dětmi a jejich rodinami u nás ve školce. Budeme se snažit o společnou práci i zábavu. Vyrobíme si draky, dráčky, vyřežeme dýně, vytvoříme vánoční, zimní, jarní  i velikonoční výrobky, zaměříme se na výrobu z přírodnin. Rádi bychom touto cestou vytvořili výrobky na dětský jarmark, který se bude konat dvakrát ročně. Za finance získané touto cestou, si děti společně s rodiči vyberou to co budou sami chtít....

 

 

 

 

 

 

smile