Poplatky, stravování a organizace šk.r. 2020/21

MŠ je výdejna-pracovnice vydává jídlo a připravuje svačiny, obědy dováží pracovnice OÚ Třebíz ze ZŠ Kvílice.  

POPLATKY :

Výše stravného pro dítě: 

 

Cena stravného je stanovena dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/ 2005 Sb.,dle finančního normativu.

 

 přesnídávka 7,-             

 oběd  děti do 6 let věku                                    17,-  

           děti dosáhnuvší v daném šk. roce 7 let  20,-                              

 svačina 7,-                                 

 celkem......... 31,-        (děti dosáhnuvší v daném šk. roce 7 let 34,-)               

 

V souladu s ustanovením § 123 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., § 6 vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. A vnitřní směrnice, je stanovena výše úplaty za vzdělávání a školské služby ve výši :

školné: celodenní provoz      360,- Kč
             


Rodiče platí hotově, nebo formou inkasa k 15. dni v měsíci.    Lze platit formou inkasa.

                                                                            

         

Dle dohody se ZŠ Kvílice pojede MŠ po celý rok kromě letních prázdnin bez omezení