Provoz školy

Provoz školy:                                                                                                                                    

od 6.45 - do 16.45 hodin

Kapacita mateřské školy: jedna třída, 28 dětí (obsazeno 20 míst)

 

 

Kapacita MŠ Třebíz

Na rok 2020/2021 je MŠ zaplněna do počtu 20 dětí

 (volných 8 míst)

 

 

Zaměstnanci:

Ředitelka : Mgr. Terezie Rulíšková

Učitelka : Iveta Horáková

Chůva :  Michaela Šandalová

Školnice: Šárka Nagyová

 

 

Režim dne

6:45– 8:00       děti se scházejí ve třídě a jsou přijímány paní učitelkou

8:00 – 9:00       Individuální práce s předškoláky, Ranní kruh - přivítání dětí, cvičení, hudební

                       chvilka, hry

9:00 – 9:15       svačina

9:15 – 9:45       řízená činnost, rozvíjení jazyka, motorických dovedností, předmatematických                            představ, pracovní, hudební, výtvarné,dramatické a literární představy

9:45 – 11:45    pobyt venku, seznamování dětí s přírodou, rozvoj znalostí

11:45 – 12:15  oběd

12:15 – 12:30  hygiena, příprava na odpočinek

12:30 – 13:30  odpočinek

13:30 – 14:00  hygiena, převlékání

14:00 – 14:15  odpolední svačina

14:30 – 16:45  hry, opakování, odcházení domů

 

Prázdniny a termíny uzavření MŠ

 

1.7. až 31.8. 2021        Hlavní prázdniny budou tentokrát celé věnované k přestavbě školky, vzhledem k získání dotací, bude tento čas věnován přestavbě umývárny, toalet a kuchyně v MŠ

Jiné uzavírky nejsou plánovány