ŠVP MŠ Třebíz

                 

     Školní vzdělávací program má název :

            ,, ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ , Paleta barev"

Hlavním cílem tohoto programu je přátelské soužití v naší školce, kde chceme vytvářet pěkné vztahy mezi sebou,poznávat prostředí ve kterém žijeme a trávíme svůj čas, vnímat přírodu kolem nás a užít si spousty zábavy a her.                                       

Prioritou naší MŠ je spokojenost dětí a jejich připravenost na zdravý způsob života.

školní vzdělávací program naleznete v příloze

  Svp-trebiz_4